Vår metod

Lindelöf samarbetar med ledande möbeltillverkare för att skräddarsy lösningar som passar just dina behov och förutsättningar. Vi är experter på planering, inköp och koordinering av möbler och inredning. Vår styrka ligger framför allt inom objektiv rådgivning, projektledning, logistik och förmågan att hitta den rätta prisbilden.Som oberoende inredningskoordinator tar vi på Lindelöf hand om vitt skilda typer av projekt. Med snart 70 år bakom oss vet vi att lyhördhet, planering och god organisation är nyckeln till smidiga processer och lyckade inredningsprojekt.

Ta del av vår kunskap

Ett inredningsprojekt handlar om mer än bara möbelinköp. Projekt som planeras väl från början sparar mycket resurser framåt och vi är en kunnig rådgivare från start. Vi hjälper dig med tidsplan, budget, beställningsprocesser, samordning och rutiner kring leverans. På så sätt kan vi säkerställa att det finns ett nyckelfärdigt kontor när det är dags för inflytt.

Lindelöf
Metoden

Vi får ofta höra att vi är pålitliga, flexibla och engagerade. Förmodligen beror det på att alla vi som arbetar på Lindelöf känner stolthet över vår förmåga att skapa ordning och tydlighet i stora och ofta komplexa projekt med många personer och leverantörer inblandade. Vi brinner så klart även för inredning, möbler och design.Vi är som nöjdast när vi ser hur enskilda delar tillsammans formar en ny miljö där människor kan trivas. I våra ögon är inredning ett verktyg som bidrar till ett gott arbetsklimat, förbättrad funktion och utveckling.

När projektet startar hjälper vi dig hela vägen med vår utarbetade projektmetodik:

Uppstart

Vilka är era behov , önskemål och förutsättningar? Här jobbar vi med att kartlägga och skapa en god förståelse för projektet. Samverkan med alla parter är viktig och vi ser till att ha en nära dialog med hela projektgruppen.

 • Identifiering av projektets olika delar
 • Tydlig tidsplan och koll på budget
 • Provmöblering – utvärdering av design, funktion och kvalitet
 • Löpande rådgivning
 • Tydlig dokumentation

Genomförande

Det är i den här fasen som de viktiga besluten tas. Möbelbeståndet tar form och varje enskild produkt fastställs. Vi tar in offerter från möbeltillverkare, administrerar beställningar, dokumenterar underlag och förbereder för smidiga leveranser.

 • Upphandling av möbler, inredning och service
 • Dokumentation och beställningsunderlag för alla produkter
 • Avstämning och klartecken från vår beställare
 • Beställning av möbler och inredning
 • Planering av leveranser och montering

Leveranser

Vi närmar oss färdigställande och många funktioner ska samordnas under leveransfasen. Vi finns närvarande för att säkerställa att leverans, montering och teknisk installation flyter på bra. Som uppdragsgivare har du alltid nära kontakt med den ansvarige projektledaren hos oss.

 • Nära dialog med underleverantörer för säker leverans
 • Rätt dokumentation leder till rätt montering - vi tar fullt montageansvar
 • Slutbesiktning med beställare, arkitekt och andra inblandade

Förvaltning

När slutbesiktningen är gjord och vardagen är igång fortsätter vi att finnas nära er. Efter en tid i nya miljön kan det behövas småjusteringar, optimering av ytor eller kompletteringar. Er kontaktperson finns alltid ett samtal bort.

 • Efterjustering som till exempel ommöblering och fix
 • Komplettering av möbler om ni växer, eller om era behov förändras
 • Om kvalitetsbrister uppstår sköter vi reklamationer

Extra

Inredningsprojekt är vår grej och vi jobbar systematiskt enligt ovan. Dessutom kan vi:

 • Hantera externa och interna flyttuppdrag samt ommöbleringar
 • Se över befintligt möblemang och göra behovsanalys
 • Se till att möbler ni inte har behov av tas tillvara och återvinns
 • Hjälpa till att avveckla befintliga kontor
 • Koordinera och utföra reparationer