Image
Top
Meny

Svea Ekonomi

"Hemmakänsla på kontoret"

Projektet – Inte ett vanligt kontor
Med nya och förbättrade lokaler har de anställda på Svea Ekonomi fått naturliga mötesmiljöer. Kunden önskade inget vanligt kontor, vilket blev en spännande utmaning för alla inblandade. För Lindelöfs del startade projektet på ett naturligt sätt då samarbetet med Svea varit etablerat sedan många år tillbaka.

”Vi ville att folk skulle träffas mer”
Svea gick från cirka 50 procent till 80 procent landskap i det nya kontoret. Specialritade arbetsplatser, ljudabsorbenter och detaljer som textila tapeter skingrade farhågor för en hög ljudnivå. Resultatet är i stället en hemmakänsla som uppmuntrar till möten och uttrycker Sveas positiva särart.

 • Svea Ekonomi
  Antal anställda: 350
  Total yta: 11 000 kvadratmeter
  Färdigställt: 2013
  Husarkitekt: White
  Inredningsarkitekt: Reflex Arkitekter
  Projektledning: Ciceron
  Inredningskoordinator: AB Evert Lindelöf
  Antal producenter: Cirka 20

 • Lindelöfs roll bestod i att med White och Reflex Arkitekter realisera kundens vision om ett väldigt annorlunda kontor. Lindelöfs bidrog också genom att facilitera kommunikationen mellan olika projektpartners.
Hela caset Svea Ekonomi (PDF 3,0 MB, 11 sidor)