Image
Top
Meny

HSB

”Specialritat och återanvänt”

Projektet – Välkommen hem till kontoret
HSB har kommit hem. Fastighetsbolaget har nämligen efter en gedigen renovering åter flyttat in i sin i gamla egendom från 1940-talet. Här satt alla medarbetare tidigare i enskilda rum, medan de i dag i stället har ett modernt kontor med 430 arbetsplatser. pS Arkitektur som inredningsarkitekt och Lindelöfs som inredningskoodinator förverkligade kundens idé om en miljö där begreppet öppenhet var absolut centralt.

Ett nytt sätt att arbeta på
HSB:s främsta önskemål var ett nytt sätt att arbeta på, vilket arkitekterna på pS och Lindelöfs tillgodosett bland annat genom att skapa tysta kontorsmiljöer med väggabsorbenter och gardiner som håller ljudnivån nere. pS och Lindelöfs har specifikt tagit fram möbler som är flexibla, allt ifrån snillrika projektbord med skrivytor till de spännande receptionshubbarna.

 • HSB Stockholm
  Etableringsår: 1923
  Antal anställda : 430
  Total yta : 9 000 kvadratmeter
  Husarkitekt: Reflex Arkitekter
  Inredningsarkitekt: PS Arkitektur
  Inredningskoordinator: AB Evert Lindelöf
  Antal producenter: 40
 • Lindelöfs roll i framtagningen av det nya kontoret har handlat om att vara ett bollplank för arkitekterna samt att ta ansvar för alla frågor kring inredningen. Från att ta fram olika förslag på möbler som passar både koncept och budget, till att leverera dessa i tid.

Hela caset HSB (PDF 2,7 MB, 12 sidor)