Image
Top
Meny

General Electrics

”Återanvänd så mycket som möjligt”

Projektet – Från tio till ett

När General Electrics Sverigekontor samlokaliserade 750 anställda från tio olika bolag till ett gemensamt kontor i Danderyd i Stockholm gjordes det på en tight budget, med smarta medel. Lindelöfs fick ett utökat uppdrag då projektet saknade inredningsarkitekt. GE:s eget Londonbaserade arkitektkontor, Aukett Fitzroy Robinson, drog upp riktlinjerna för inredningen och ritade specialsnickerier.

Göra något bra med begränsade medel
Före flytten till det nya, gemensamma kontoret, gjorde GE själva en omfattande studie tillsammans med sina anställda om hur det framtida kontoret skulle se ut, samt analyserade vilka rum, möbler och tekniska lösningar som behövdes. Det resulterade i en rapport utförd av Steelcase om hur man på bästa sätt skulle disponera huset. Underlaget användes av Lindelöfs i arbetet med att realisera visionen inom budgetramen.

 • GE Stockholm
  Antal anställda: 750
  Total yta: 15 000 kvadratmeter
  Färdigställt: November 2011
  Husarkitekt: BAU Arkitekter
  Lokal- och inredningskoncept: Aukett Fitzroy Robinson
  Projektledare: Right Office
  Inredningskoordinator: Evert Lindelöf AB
  Antal producenter: Cirka 20
  Antal procent återvunna möbler: Cirka 35

 • Lindelöfs roll bestod utöver inventeringen i att ta fram förslag på olika möbler, något en inredningsarkitekt normalt gör. Lindelöfs tog fram förslag på miljömöbler som soffor och sammanträdesmöbler, men även arbetsplatsmöbler. Förslagen presenterades för GE, kopplat till kundens budget. En spännande och rolig utmaning i ett för Lindelöfs annorlunda projekt.
Hela caset GE (PDF 2,8 MB, 12 sidor)