Image
Top
Meny

ITT Flygt

”En attraktiv arbetsplats”

Projektet – Investera i humankapitalet
Flera nyckelfaktorer spelade in när ITT Flygt beslutade att skaffa ett mer ändamålsenligt och modernt kontor. De tidigare lokalernas utformning och standard gjorde det problematiskt att skapa en attraktiv känsla vid nyrekryteringar.

Kombinationen bättre effektivitet och ökad trivsel satte därför grundvärderingarna för det nya kontoret.

Form och funktion
Resulatet blev ett stramt men ändå lekfullt kontor, med stor omsorg lagd på arbetsplatserna. ITT Flygts profil är genomgående i färgval och material.

 • Beställare: ITT Flygt
  Omfattning: 420 personer
  Yta: 15 500 kvm
  Arkitekt: Strategisk Arkitektur
  Antal producenter: 28
  Inredningskoordinator: AB Evert Lindelöf
 • Inredningsentreprenad med rådgivning, provmöbleringar, upphandling, leveranskoordinering till färdigt monterat på plats.