Image
Top
Meny

Accenture

”Flexibelt och kulört”

Projektet – En modernare arbetsplats
När störningsmomenten i den gamla lokalen identifierats kunde Accentures nya kontor bli den moderna arbetsplats man önskade. Inspiration togs från Göteborgskontoret, som då genomgått en förändring med hjälp av samma team, inredningsarkitekten Krook & Tjäder och Lindelöfs.

Inspiration att förändra
Accenture ville ha inspiration för att förändra kontoret. Lindelöfs och inredningsarkitekten började med att lyssna in flöden i lokalen. Ett idékoncept presenterades med företagets logotyp och färger som delar av inredningen. Resultatet är ett kultur- och identitetsbärande kontor, planerat för att vara förändringsmöjligt också i en framtid.

 • Accenture Stockholm
  Antal anställda i Sverige: 925
  Total yta: 3 800 kvadratmeter
  Färdigställt: 2013
  Inredningsarkitekt: Krook & Tjäder
  Inredningskoordinator: AB Evert Lindelöf
  Antal producenter: 20
 • Inredningsarkitekten gjorde ett underlag med exempelmöbler, som Lindelöfs kunde arbeta utifrån. Det ledde till en effektiv process där Lindelöfs kompetens utnyttjades på ett smart sätt. Accenture var själva starkt drivande i processen och visste vad de ville uppnå. Ett bra samarbete från början till slut, som gav ett varaktigt starkt resultat.
Hela caset Accenture (PDF 2,1 MB, 11 sidor)