Image
Top
Meny

Design Your Story

Design Your Story är namnet på Lindelöfs totala metod att skapa en framgångsrik förbindelse mellan din arbetsmiljö och dina affärer. Varje företag har en historia att berätta. Den är plattformen för tydlighet och attraktionskraft, synonymer med dagens och morgondagens framgång.

Att forma en effektiv och harmonisk professionell miljö, som kommunicerar rätt signaler, kräver förutom en engagerad uppdragsgivare en struktur där arbetet går tvärs över kompetensområden. Här är Lindelöfs nätverk av producenter, arkitekter, ergonomer, hantverkare, ljud- och ljusdesigners och relocationpartners nyckeln.

Tillsammans hjälper vi dig att översätta dina företagsfunktioner till en effektiv fysisk miljö som manifesterar företagets värderingar, stärker företagskulturen och möjliggör ditt nästa steg och fortsatta berättelse.

InredningskonceptFöretagsbehoven
• LedningAttraktionskraft, företagskultur, utveckling, totalekonomi
• MarknadIdentitet, kommunikation, trovärdighet
• HRInteraktion, ergonomi, effektivitet, trivsel, hälsa
• InköpPris, finansiering, kvalitet, service, garantier, leveranssäkerhet
• ITIntegration, flexibilitet
• MiljöLivslängd, hållbarhet
• FMYteffektivitet, mobilitet, flexibilitet, förvaltning

Genom en process av krav och värderingar nås en anpassad lösning som ger en optimal helhetslösning och totalekonomi.

Kontakta gärna någon av våra projektledare så berättar vi mer.